Trắc nghiệm địa lí 6 bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh mặt trời

 • A. Hướng quay từ tây sang đông
 • B. Thời gian quay hết một vòng là 365 ngày 6 giờ
 • C. Quỹ đạo chuyển động là hình cầu
 • D. Trong khi quay, trái đất luôn giữ hướng nghiêng không đổi

Câu 2: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:

 • A. Từ vòng cực đến cực
 • B. Giữa hai chí tuyến
 • C. Giữa hai vòng cực
 • D. Giữa chí tuyến và vòng cực

Câu 3: Chuyển động tịnh tiến là

 • A. Trái Đất tự quay quanh trục, vừa chuyển động quanh mặt trời và thay đổi hướng nghiêng
 • B. Trái đất chỉ quay quanh trục
 • C. Trái đất chỉ thực hiện chuyển động quanh mặt trời
 • D. Trái đất thực hiện cả hai chuyển động quanh trục và quanh mặt trời, giữ nguyên hướng nghiêng

Câu 4: Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

 • A. Ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.
 • B. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.
 • C. Ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
 • D. Ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.

Câu 5: Ngày chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh là ngày nào?

 • A. 23/9 thu phân
 • B. 22/12 đông chí
 • C. 22/6 hạ chí
 • D. 12/3 xuân phân

Câu 6: Ở nửa cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 là ngày:

 • A. Hạ chí
 • B. Thu phân
 • C. Đông chí
 • D. Xuân phân

Câu 7: Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23o27’Nam:

 • A. Ngày 21 tháng 3
 • B. Ngày 23 tháng 9
 • C. Ngày 22 tháng 12
 • D. Ngày 22 tháng 6

Câu 8: Theo quy ước, cách mấy năm sẽ có một năm nhuận dương lịch

 • A. 1 năm
 • B. 2 năm
 • C. 3 năm
 • D. 4 năm

Câu 9: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

 • A. 365 ngày 3 giờ.
 • B. 365 ngày 4 giờ.
 • C. 365 ngày 5 giờ.
 • D. 365 ngày 6 giờ.

Câu 10: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 11: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình:

 • A. tròn.
 • B. elip gần tròn.
 • C. vuông.
 • D. Chữ nhật.

Câu 12: Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?

 • A. 21 - 3 và 22 - 6.
 • B. 22 - 6 và 22 - 12.
 • C. 21 - 3 và 23 - 9.
 • D. 23 - 9 và 22 - 12.

Câu 13: Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào:

 • A. vòng cực.
 • B. chí tuyến Bắc.
 • C. chí tuyến Nam.
 • D. xích đạo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021