Trắc nghiệm địa lí 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dụng cụ để đo khí áp là

 • A. Nhiệt kế
 • B. Áp kế
 • C. Khí áp kế
 • D. Vũ kế

Câu 2: Loại gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60 độ là

 • A. Gió Đông cực
 • B. Gió Tây ôn đới
 • C. Gió Tín phong
 • D. Cả ba đều sai

Câu 3: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:

 • A. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp
 • B. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp
 • C. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp
 • D. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp

Câu 4: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 5: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?

 • A. Gió Tây ôn đới.
 • B. Gió Tín Phong.
 • C. Gió mùa đông Bắc.
 • D. Gió mùa đông Nam.

Câu 6: Ở miền Trung nước ta, vào mùa hè có gió khô nóng thổi vào, đó là gió:

 • A. Gió Nam.
 • B. Gió Đông Bắc.
 • C. Gió Tây Nam.
 • D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 7: Sức ép của không khí lên bề mặt trái đất gọi là

 • A. Lớp vỏ khí
 • B. Gió
 • C. Khối khí
 • D. Khí áp

Câu 8: Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ:

 • A. Vĩ độ 30o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 60o Bắc, Nam.
 • B. Vĩ độ 60o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 90o Bắc, Nam.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.

Câu 9: Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai khí áp:

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 10: Đai áp cao chữ C nằm ở bao nhiêu độ

 • A. 30o, 90o
 • B. 0o, 30o
 • C. 0o, 60o
 • D. 0o, 90o

Câu 11: Không khí luôn luôn chuyển động từ:

 • A. Nơi áp thấp về nơi áp cao.
 • B. Biển vào đất liền.
 • C. Nơi áp cao về nơi áp thấp.
 • D. Đất liền ra biển.

Câu 12: Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?

 • A. Gió núi - thung lũng
 • B. Gió Phơn
 • C. Gió Mậu Dịch
 • D. Gió Đông cực

Câu 13: Đai áp thấp "T" nằm ở vĩ độ bao nhiêu:

 • A. 0o, 60o
 • B. 0o, 30o
 • C. 0o, 90o
 • D. 30o, 90o
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021