Nội dung chính bài Trình bày một vấn đề

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Trình bày một vấn đề ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Kĩ năng trình bày một vấn để là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống. Trước khi trình bày, cần tìm hiếu trình độ, yêu cầu, tâm lí, sở thích của người nghe lựa chọn nội dung và lập dàn ý cho bài trình bày. Các bước trình bày thường theo thứ tự : chào hói, tự giới thiệu, lần lượt trình bày các nội dung đã định, kết thúc và cảm ơn.
 • Để trình bày đạt hiệu quá, cần báo đám các yêu cảu của giao tiếp khấu ngữ về nội dung, âm thanh lời nói, cứ chí, điệu bộ.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Tầm quan trọng của một vấn đề

Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta cần phải trình bày một vấn đề đặc biệt trong đời sống xã hội và con người nhưng trước tiên để trình bày được chúng ta cần phải thao tác và có những kĩ năng cần thiết.

II- Công việc chuẩn bị

1. Chọn một vấn đề trình bày

Đề tài: Thời trang và tuổi trẻ

Đề tài bao gồm: Cách ăn mặc của tuổi trẻ hiện nay, có còn truyền thống và còn được lễ nghi như xưa không.

 • Người nghe là những người lớn, phụ huynh, và những bạn học sinh, họ đang nghe về vấn đề thời trang của tuổi trẻ hiện nay.
 • Bản thân người nghe muốn có một vấn đề được trình bày một cách khoa học đáp ứng được yêu cầu của cả một cộng đồng, lối văn hóa không bị du nhập và lố bịch theo những lối văn hóa cá nhân.

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III- Trình bày

1. Trình bày

 • Chúng ta cần bước lên diễn đàn một cách tự nhiên, tự tin.
 • Không nên hấp tấp trình bày từ từ cụ thể và hợp lý.
 • Chào cử tọa và tự giới bằng những lời lẽ thân thiện và được trình bày cụ thể .

2. Trình bày nội dung chính

 • Khi bắt đầu một nội dung đầu tiên chúng ta cần phải giới thiệu theo cách dẫn dắt để có thể năng cao khả năng biểu cảm trong bài.
 • Để chuyển từ nội dung này sang nội dung khác, chúng ta cần dẫn dắt vấn đề.
 • Người nghe có phản ứng hứng thú trước một vấn đề mình đang trình bày.
 • Cần điều chỉnh nội dung, cách nói và tư thế điệu bộ giống một người chuyên nghiệp.

3. Kết thúc và cảm ơn

Back to top

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021