Soạn văn bài: Tiếng nói của văn nghệ

  • 1 Đánh giá

Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. KhoaHoc cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các bạn tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một nghệ sĩ có tài năng về nhiều mặt. Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm thơ, văn, nhạc, kịch, ông còn là một cây bút lý luận phê bình sắc sảo. Ông tham gia vào các hoạt động văn nghệ từ khá sớm, trên mỗi lĩnh vực đều để lại những tác phẩm nổi tiếng: Đất nước (thơ), Người Hà Nội (nhạc)…

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng tác: Tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, in trong cuốn Mấy vấn đề văn học (lý luận phê bình, xuất bản năm 1956)
  • Nội dung: lý luận sâu sắc, được thể hiện qua những rung cảm chân thành của một trái tim nghệ sĩ. Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiên nhân cách tâm hồn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 17 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Bài nghị luận “Tiếng nói của văn nghệ” đã phân tích nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ, khẳng định dức mạnh lớn lao của nó đới với đời sống của con người. Hãy tóm tắt hệ thống luận điểm và nhận xét của bố cục bài nghị luận.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 17 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 17 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 17 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng khả năng nào mà kì diệu đến vậy? ( Tư tưởng, nội dung của văn nghệ được thể hiện bằng hình thức nào? Tác phẩm tác động đến con đường nào? bằng cách gì?)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 17 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nêu vài nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi qua bài tiểu luận này ( cách bố cục, dẫn dắt vấn đề, cách nêu và chứng minh các luận điểm sự kết hợp nhận định lí lẽ dẫn chứng thực tế,..)

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Nêu một tác phẩm mà em thích và phân tích ý nghĩa tác động của tác phẩm đó với mình

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Tiếng nói của văn nghệ "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Tiếng nói của văn nghệ "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Tiếng nói của văn nghệ


  • 59 lượt xem
Chủ đề liên quan