Biên bản

  • 1 Đánh giá

Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực , chính xác , đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các bạn tham khảo

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN

Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi.

Văn bản 1

TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI

Tuần : 6

Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005.

Thành phần tham dự : 43 bạn đội viên chi đội 9 D.

Đại biểu : Trần Thị Thanh Hà - Liên đội trưởng.

Chủ toạ : Lê Thành Sơn.

Thư ký : Phan Thị Thuỳ Linh.

NỘI DUNG SINH HOẠT

(1) Bạn Lê Thành Sơn thay mặt Ban chỉ huy đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua.

- Về học tập :

Toàn chi đội học tập chăm chỉ.

Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn Tiếng Anh, môn Địa lí.

- Về nề nếp, vệ sinh môi trường :

Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề.

(2) ý kiến của các bạn tham dự họp :

- Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt.

- Cần chăm chỉ học tập để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam .

(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà :

- Biểu dương sự cố gắng của chi đội 9D.

- Tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác đội tuần tới.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hội 10 giờ 15 phút.

Chủ toạ Thư kí

Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh

Văn bản 2

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TP...

-----------

Số : .....BB/TLTV, PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN TRẢ LẠI GIẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN

VI PHẠM HÀNH CHÍNH CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÍ

HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP

- Căn cứ điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính ngày 02/07/2002 ;

- Căn cứ quyết định/ Biên bản số : .......ngày.....tháng.....năm......do :

Ông (bà) : .........

Chức vụ : ........

kí về việc : ......

Hôm nay, hồi....giờ....phút, ngày....tháng...năm....

Tại : .......

Tôi : ........... Cấp bậc :.................. Chức vụ : .......

Đơn vị công tác : ........

- Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông (bà) hoặc tổ chức : ............. là : ........

Giấy tờ, tang vật, phương tiện.

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ) : ............

Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động) : ......

- Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Số lượng

Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, số đăng kí, ( nếu có), xuất trình tình trặng, giấy tờ,…

Ghi chú

…..

…..

….

…..

….

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản đựơc giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông bà (hoặc tổ chức) có tên trên đã nhận đủ số giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên.

Biên bản lập xong hồi....giờ....phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây.

NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

( HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) ( Kí và ghi rõ họ tên)

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Trả lời câu hỏi:

a) Biên bản ghi lại những sự việc gì?

b) Biên bản cần đạt nội dung gì về nội dung và hình thức

c) Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế

Trả lời:

a) Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

b) Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ về bố cục:

Phần mở đầu:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính)
  • Tên biên bản
  • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ

Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

Phần kết thúc:

  • Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;
  • Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

c) Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Đây cũng là hai loại biên bản chúng ta thường gặp trong thực tế.

II- CÁCH VIẾT VĂN BẢN

Để nắm được cách viết biên bản, em hãy đọc lại các biên bản ở phần trên và phần gợi ý về yêu cầu của một biên bản. Chú ý tập trung vào những điểm sau:

a)Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau)

b) Phần nội dung biên bản gồm nhừng mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

c) Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì?

d) Lời văn của biên bản phải đảm bảo tiêu chuẩn gì?

Trả lời:

a) Phần đầu của biên bản gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản (được viết lớn và viết vào chính giữa trang giấy), địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức năng từng người.

b) Phần nội dung là phần chính của biên bản:

  • Biên bản hội nghị ghi diễn biến của hội nghị.
  • Biên bản sự vụ ghi sự việc xảy ra thế nào?, giải quyết ra sao?,...
  • Cần ghi ngắn gọn, rõ ý, dơn nghĩa.

c) Phần kết thúc biên bản có những mục: chữ kí của các thành viên liên quan, ghi chú các văn bản kèm theo (nêu có). Mục kí tên dưới biên bản nói rằng những người liên quan đến biên bản phải chịu trách nhiệm về những nội dung ghi trong biên bản.

d) Lời văn của biên bản phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

III- LUYỆN TẬP

Cấu 1: trang 126 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy lựa chọn những tình huống sau đây cần viết vào văn bản trong các trường hợp sau:

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh tự tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 126 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Biên bản". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Biên bản


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan