Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 126 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Bài làm:

Phần mở đầu:

1.Quốc hiệu tiêu ngữ

2. Tên văn bản

3. Thời gian địa điểm

4. Lí do cuộc họp và thành phần tham dự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9A2

Khai mạc lúc: 10h- 11h, ngày 6/4/2018, tại lớp 9A2

Lí do: giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đội viên chi đội lớp 9A2

Bí thư:

Lớp trưởng:

Liên đội trưởng:

Thư kí:

Phần nội dung: diễn biến,kết quả của sự việc

1.Đánh giá của liên chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu trong thời gian qua của chi đội và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Nêu ý nghĩa của sự việc và các thành viên ưu tú

3. Các đội viên giới thiệu, phân tích và thảo luận

4.Biểu quyết danh sách giới thiệu

5. Tuyên bố kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc

Phần kết thúc:

Họ tên, chữ kí

Chủ tọa Thư kí

  • 317 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2