Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ Câu 5 trang 74 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 74 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Câu 5 trang 74 sgk Ngữ văn 9 tập 2 - Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ với câu trả lời chi tiết được KhoaHoc đăng tải dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ. (Gơi ý: Người miền núi thường có cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc mạc mà có tính khái quát, giàu chất thơ. Chẳng hạn bốn dòng thơ đầu bài hay các câu: "Đan lờ cài nan hoa / Vách nhà ken câu hát", "Ngươi đồng mình lự đục đá kê cao quê hương",...).

Bài làm:

Cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh là nét độc đáo của nghệ thuật bài thơ.

- Các hình ảnh được sử dụng trong bài vừa cụ thể vừa mang tính khái quát.

- Vận dụng lối nói của người miền núi để thể hiện tình cảm của cha với con.

- Cách diễn đạt mộc mạc, giản dị, độc đáo

- Hình ảnh gợi tả, cụ thể, có sức khái quát, mang ý nghĩa

- Bố cục chặt chẽ, cách dẫn dắt tự nhiên của tác giả

Điểm đặc sắc nhất của bài thơ có lẽ là cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ. Bài thơ được diễn đạt bằng một giọng điệu thiết tha, trìu mến. Điều này có thể thây ngay ở các lời gọi mang ngữ điệu cảm thán: "Người đồng mình yêu lâm con ơi", "Người đồng mình thương lắm con ơi" và những lời tâm linh, dặn dò: "Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn", Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con", "Nghe con",... Bài thơ có nhiều hình ảnh cụ thể mà có sức khái quát cao, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ

Chủ đề liên quan