Có mấy lần cụm từ "người đồng mình" được nhắc lại trong bài thơ Nói với con của Y Phương Soạn bài Nói với con

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Soạn bài Nói với con

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Có mấy lần cụm từ "người đồng mình" được nhắc lại trong bài thơ Nói với con của Y Phương - Soạn bài Nói với con Ngữ văn 9 phần tham khảo mở rộng.

Câu 3: Có mấy lần cụm từ "người đồng mình" được nhắc lại trong bài thơ Nói với con của Y Phương? Việc nhắc lại đó có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Người đồng mình: Người vùng mình, người miền mình; người cùng sống trên một miền đất, cùng quê hương, cùng một dân tộc.

Cụm từ người đồng mình được nhắc lại nhiều lần trong bài thơ như nhấn mạnh niềm tự hào, lòng yêu thương dành cho những người con của quê hương, dân tộc. Tự hào về những người lao động tài hoa, dung dị, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và nghĩa tình chung thủy với quê hương. Tình yêu quê hương và lớn lao hơn là tình yêu đất nước được người cha nuôi dưỡng cho đứa con thật đáng quý biết bao.

Chủ đề liên quan