Hãy lựa chọn những tình huống sau đây cần viết vào văn bản trong các trường hợp sau

  • 1 Đánh giá

III- LUYỆN TẬP

Cấu 1: trang 126 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy lựa chọn những tình huống sau đây cần viết vào văn bản trong các trường hợp sau:

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh tự tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm

Bài làm:

Những tình huống cần viết văn bản là: a, c, d

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021