Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho đội bạn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho đội bạn

Bài làm:

PHÒNG GD & ĐT :. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS :.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN

Thời gian : …h, ngày …tháng…năm…

Thành phần tham dự :

- GV Tổng phụ trách

- BCH chi đội 9A

- BCH chi đội 9B.

Chủ trì : GV Tổng phụ trách Thư kí :…

NỘI DUNG BÀN GIAO

1. Chi đội trưởng chi đội 9A tổng kết công tác trực tuần 5 và bàn giao nhiệm vụ cho chi đội 9B. Kèm theo 01 sổ trực, 05 băng đeo tay và 05 bản tên của đội cờ đỏ.

2. Chi dội trưởng chi đội 9B nhận bàn giao và thau mặt chi đội hứa haonf thành tốt nhiệm vụ.

3. Ý kiến nhận xét và dặn dò của GV TPT.

Biên bản kết thúc lúc…h …phút cùng ngày.

Chủ trì : Thư kí:

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021