Giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo, mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích

Bài làm:

Nội dung: Gợi hiện thực cuộc sống khó khăn, gian khổ, những khắc nghiệt mà nhân vật Rô-bin-xơn phải đối đầu. Qua hoàn cảnh sống đó, đã bộc lộ được tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn và lòng can đảm trước những thử thách.

Nghệ thuật:

  • Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.
  • Ngôi kể thứ nhất chân thực. Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021