Các tác phẩm truyện ở lớp 9 đã được trần thuật theo các ngôi kể nào? Những truyện nào có nhân vật kể truyện trực tiếp xuất hiện (nhân vật xưng tôi)? Cách trần thuật này có ưu thế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Các tác phẩm truyện ở lớp 9 đã được trần thuật theo các ngôi kể nào? Những truyện nào có nhân vật kể truyện trực tiếp xuất hiện (nhân vật xưng tôi)? Cách trần thuật này có ưu thế như thế nào?

Bài làm:

Tên tác phẩm

Ngôi kể

Ưu thế

Làng

Ngôi thứ 3

Lặng lẽ Sa Pa

Ngôi thứ 3

Chiếc lược ngà

Ngôi thứ nhất

- Có thể đi sâu vào khai thác diễn biến tâm lý, nội tâm nhân vật

- Câu chuyện trở nên chân thực, có sức thuyết phục hơn

Những ngôi sao xa xôi

Ngôi thứ nhất

Bến quê

Ngôi thứ 3

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2