Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó, không học thật sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đó

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 12 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó, không học thật sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó

Bài làm:

Học tập giúp chúng ta hoàn thiện con người và có thêm tri thức vững bước đứng trên đường đời. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều học sinh học qua loa đối phó, không học thật sự. Họ chưa hiểu hết được tác hại của phương pháp này:

  • Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.
  • Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.
  • Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học.
  • Học đối phó dù có bằng cấp thì đầu óc cũng trống rỗng
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021