Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của truyện

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 121 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của truyện

Bài làm:

  • Tác giả dùng ngôn ngữ trần thuật. Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, cũng là nhân vật chính. Khi xây dựng hình tượng nhân vật, tác giả chủ yếu miêu tả tâm lí. Vì thế, ngôn ngữ trần thuật sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tác giả tập trung miêu tả thế giới nội tâm của nhân vật trong truyện.
  • Ngôn ngữ tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính. Lời kể thường dùng những câu ngắn, nhịp nhanh, tạo được không khí khẩn trương trong hoàn cảnh chiến trường. Ở những đoạn hồi tưởng, nhịp kể chậm lại, gợi nhớ những kỉ niệm của tuổi niên thiếu hồn nhiên, vô tư và không khí thanh bình trước chiến tranh.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2