Trong các lớp kịch này, tác giả đã xây dựng được một tình huống bất ngờ, gay cấn. Đó là tình huống nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 166 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Trong các lớp kịch này, tác giả đã xây dựng được một tình huống bất ngờ, gay cấn. Đó là tình huống nào? Tinh huống ấy có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện xung đột và phát triển hành động kịch?

Bài làm:

  • Trong một vở kịch, tình huống đóng vai trò hết sức quan trọng. Xung đột kịch trong hồi bốn được bộc lộ qua tình huống hết sức căng thẳng đó là khi Thái và Cửu bị Ngọc và đồng bọn đuổi bắt lại chạy đúng vào nhà Ngọc. Tình huống ấy buộc Thơm phải có sự lựa chọn dứt khoát: hoặc là để cho Ngọc bắt cán bộ thì được yên thân, hoặc là che giấu họ ngay trong nhà mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bằng việc che giấu cho hai người, Thơm đã đứng hẳn về phía cách mạng.
  • Tinh huống ấy đã đẩy mâu thuẫn kịch phát triển theo một hướng khác: lòng tin của những người cán bộ cách mạng đối với quần chúng nhân dân không chỉ liên quan đến tính mạng của bản thân họ mà còn liên quan đến sự thành bại của cách mạng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021