Hãy điền vào lần lượt lời của B trong đoạn hội thoại sau một câu có hàm ý từ chối

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 92 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy điền vào lần lượt lời của B trong đoạn hội thoại sau một câu có hàm ý từ chối:

A: Mai về quê với mình đi!

B: /…/

A: Đành vậy.

Bài làm:

A: Mai về quê với mình đi!

B: Xin lỗi, ngày mai mình có lịch học mất rồi.

A: Đành vậy.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021