Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 157 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) - Hợp đồng có giá trị từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... (1)

- Hợp đồng có giá trị một năm (2)

b) - Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ (1)

- Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ (2)

c) - Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (1)

- Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (2)

d) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

- Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Bài làm:

Nên chọn cách diễn đạt: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

Bởi vì cách cách đã chọn có nội dung chặt chẽ, chi tiết. rõ ràng, rành mạnh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021