Hãy xác định bố cục của bài văn theo các trất tự sau

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 154 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy xác định bố cục của bài văn theo trật tự diễn biến sau đây: a) Mở đầu, b) Tình cảm của Thoóc-tơn đôi với Bấc, c) Tinh cảm của Bấc đôi với chủ. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần, xét xem ở đây, nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của phía nào.

Bài làm:

Đoạn trích có thể chia thành ba phần:

  • Đoạn 1: " từ đầu .... mới khơi dậy lên được": giới thiệu chung về tình yêu thương với con chó Bấc
  • Đoạn 2: " tiếp theo .... hầu như biết nói đấy" : Tinh cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc
  • Đoạn 3: Còn lại : Tinh cảm của Bấc đối với chủ

Xét về phương diện dung lượng ấy, ta dã thấy nhà văn chủ yếu muốn nói đến tình cảm của Bấc đối với chủ trong bài văn này.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021