Câu 1: Từ “hành trang” trong văn bản của Vũ Khoan có nghĩa là gì?

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Từ “hành trang” trong văn bản của Vũ Khoan có nghĩa là gì?

Bài làm:

  • Hiểu theo nghĩa thông thường, hành trang là những giá trị về vật chất và tinh thần mà mỗi người chuẩn bị khi mang đi xa.
  • Hành trang được tác giả Vũ Khoan dùng trong bài viết được hiểu là sự chuẩn bị về con người: tri thức, kĩ năng, thói quen… để đi vào một thế kỉ mới. Như vậy, nghĩa từ “hành trang” trong bài rộng hơn so với nghĩa từ “hành trang” thông thường

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021