Hoàn chỉnh lần lượt ba bức điện ở mục II-1

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 204 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hoàn chỉnh lần lượt ba bức điện ở mục II-1

Bài làm:

  • Họ tên địa chỉ người nhận : Nguyễn Văn A, Số 5D - Hàm Long - Hà Nội.
  • Nội dung : Nhân dịp sinh nhật, tớ chúc cậu mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng học giỏi.
  • Họ tên địa chỉ người gửi: Nguyễn Thị B, Số 7 - Tây Sơn - Hà Nội.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2