Soạn văn 9 tập 2 bài Tôi và chúng ta trang 173 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 tập 2, soạn bài Tôi và chúng ta trang 173 sgk ngữ văn 9 tập 2, để học tốt văn 9. Bài soạn cho ta hiểu nội dung của bài đọc đó là cuộc đấu tranh gay gắt giữa những kẻ mang tư tưởng bảo thủ, lạc hâu trong sự chuyển mình của xã hội. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Lưu Quang Vũ: (1948 - 1988) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài năng. Bài thơ Tiếng Việt của ông được nhiều người thuộc và yêu thích. Ông để lại khoảng 50 vở kịch, phần lớn đã được dàn dựng, thể hiện một bút pháp nghệ thuật sắc sảo, nhạy bén, đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng bỏng của thời kì đổi mới những năm 80 của thế kỉ trước trên đất nước ta.

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng tác: Tôi và chúng ta gồm tất cả chín cảnh, đặt bối cảnh vào những năm 80 của thế kỉ 20, khi đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế bao cấp còn tồn tại.
  • Nội dung chính của vở kịch phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt để thay đổi phương thức tổ chức, lề lối hoạt động sản xuất ở xí nghiệp Thắng Lợi, giữa hai lực lượng: bảo thủ và đổi mới

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Đọc các chủ thích để hiểu nội dung, chủ đề vở kịch, hiểu vị trí của các nhân vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Từ phần chú thích và đoạn trích này em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện là gì? Ý nghĩa của nó đôì với thực tiễn phát triển của xã hội ta thơi kì ấy như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Muốn thể hiện sự phát triển của xung đột kịch, tác giả cần tạo được tình huống. Trong cảnh ba này, tình huống đó là gì? Mâu thuẫn cơ bản của tác phẩm đến đây bộc lộ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Qua đoạn trích, em hiểu như thế nào về tính cách của Giám đôc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em có cảm nhận gì về xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch?

=> Xem hướng dẫn giải

III- LUYỆN TẬP

Tóm tắt sự phát triển của mâu thuẫn kịch trong đoạn trích trên

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tóm tắt cảnh ba vở kịch Tôi và chúng ta

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Từ vở kịch, hãy cảm nhận của em về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Ngữ văn 9 bài: Tôi và chúng ta


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021