Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch Tôi và chúng ta

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch

Bài làm:

Nội dung: Đoạn trích làm nổi bật vấn đề đổi mới trong sản xuất, đem lại lợi ích cho tập thể và cho đất nước. Thông qua những mâu thuẫn đầy kịch tính, tác giả muốn truyền tải thông điệp: muốn phát triển, cầ phải loại bỏ những suy nghĩ lạc hậu, cần mạnh dạn đổi mới và bứt phá để đạt được thành công. Truyện cũng gợi ra những suy nghĩ cho mỗi người về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể.

Nghệ thuật:

  • Xây dựng tình huống xung đột giàu kịch tính
  • Khắc họa tính cách nhân vật
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021