Em có cảm nhận gì về xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 180 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em có cảm nhận gì về xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch?

Bài làm:

  • Đây là cuộc đấu tranh có tính tất yếu và gay gắt giữa cái cũ và cái mới. Các quan niệm, cách làm mới, táo bạo ở giai đoạn đầu tất nhiên sẽ vấp phải nhiều cản trở.
  • Tinh huống xung đột mà vỏ kịch nêu lên là vân đề nóng bỏng của thực tiỗn đời sống sinh động. Cuộc đấu tranh này gay go nhưng cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về cái mới, cái tiến bộ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021