Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Viếng lăng Bác

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Viếng lăng Bác"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ Viếng lăng Bác thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ bảy chữ
  • Giọng điệu thơ trang trọng tha thiết
  • Nhiều hình ảnh thơ đẹp lãng mạn gợi nhiều xúc cảm
  • 230 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021