Trong bài này, tác giả cho rằng: “trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Trong bài này, tác giả cho rằng: “trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. Điều đó có đúng không, vì sao?

Bài làm:

  • Trong bài này, tác giả cho rằng: “trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. Điều đó là đúng đắn.
  • Sở dĩ việc chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất là vì:
    • Con người là chủ nhân của đất nước, mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đều do con người xây dựng và phát triển nên. Điều ấy có nghĩa, xã hội có vận hành, có tồn tại và phát triển được hay không chính là phụ thuộc vào con người.
    • May móc, thiết bị hiện đại tới đâu cũng là do con người tạo ra để hỗ trợ, phục vụ cho cuộc sống của con người. Vì thế, chúng không thể nào thay thế được vị trí, vai trò của con người với sự vận động của xã hội
  • Như vậy, Vũ Khoan khẳng định, trong những hành trang con người cần phải chuẩn bị để bước vào thế kỉ mới thì "có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất" là đúng đắn và có cơ sở vững chắc. Sự khẳng định này vì thế cũng thuyết phục hoàn toàn được người đọc, người nghe.

  • 135 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021