Soạn văn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

  • 1 Đánh giá

Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ ngày nay cần thấy rõ điểm mạnh điểm yếu của con người mình để rèn cho mình đức tính thói quen tốt. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài " Chuẩn bị hành trang". Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Vũ Khoan: nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từng là bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó thủ tướng chính phủ

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng tác: Thời điểm của tác giả viết này là vào Tết năm Tân Tị 2001. Đăng trên tạp chí Tia sáng 2001, được in trong báo tập Một góc nhìn của trí thức. Nhan đề bài viết của tác giả là Chuẩn bị hành trang, khi đưa vào sách được người biên soạn bổ sung để cụ thể hơn
  • Nội dung: Bài viết đã nêu vấn đề để chuẩn bị hành trang vào thê ki mới, thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta cần nhận rõ cái mạnh và cái yêu cùa con người Việt Nam, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt Ngay trong câu đầu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tác giả viết bài này trong thời điểm nào của lịch sử? Bài viết đã nêu vấn đề gì? Ý nghĩa thời sự và ý nghĩa lâu dài của vấn đề ấy.

Những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách đang đặt ra cho đất nước ta thế hệ trẻ hiện nay là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2; trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy đọc lại cả bài và lập dàn ý theo trình tự lập luận của tác giả?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Trong bài này, tác giả cho rằng: “trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. Điều đó có đúng không, vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tác giả đã nêu ra và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu nào trong tính cách, thỏi quen của người Việt Nam ta? Những điểm mạnh, điểm yếu ấy có quan hệ như thế nào với nhiệm vụ đưa dất nước đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá trong thời đại ngày nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Những nhận xét của tác giả có gì giống và có điểm nào khác với những điều em đã đọc được trong các sách vở lịch sử và văn học? Thái độ của tác giả như thế nào khi nêu những nhận xét này ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Trong văn bản, tác giả sử dụng nhiều thành ngữ; tục ngữ. Hãy tìm những thành ngữ, tục ngữ ấy cho biết ý nghĩa, tác dụng của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu 1: trang 31 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em hãy nêu những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường để làm rõ nhận định điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

Cau 2: trang 31 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh điểm yếu nào trong những tác phẩm đã nêu, và tất cả những điều tác giả chưa nói tới? Nêu phương hướng khắc phục những yếu điểm

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Từ “hành trang” trong văn bản của Vũ Khoan có nghĩa là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Viết đoạn văn hành trang cần có của thanh niên Việt Nam trong thời đại ngày nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tác giả Vũ Khoan, trong văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” chỉ ra một trong những cái mạnh của con người Việt Nam là “thông minh, nhạy bén với cái mới” còn cái yếu là “khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề”.

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021