Hãy đọc lại cả bài và lập dàn ý theo trình tự lập luận của tác giả?

  • 1 Đánh giá

Câu 2; trang 30 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy đọc lại cả bài và lập dàn ý theo trình tự lập luận của tác giả?

Bài làm:

Tác giả đã xây dựng bài nghị luận theo một trình tự lập luận rất hợp lí và chặt chẽ. Việc xây dựng trình tự lập luận hợp lí, chặt chẽ giúp cho bài văn nghị luận trở nên lo-gic, đanh thép vầ giàu tính thuyết phục hơn đối với người nghe, người đọc. Trình tự lập luận của tác giả trong bài viết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là:

  • Vai trò của nhận thức giới trẻ về những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam
  • Nêu những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam, phân tích những mặt tích cực, hạn chế của các đặc điểm ấy của con người Việt Nam
  • Sự cần thiết của việc con người Việt Nam phải tự thay đổi mình, hoàn thiện mình để hội nhập với toàn cầu.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021