Xét xem nếu phải tách doạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì nên ngắt ra ỏ chỗ nào.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 129 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Xét xem nếu phải tách doạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì nên ngắt ra ỏ chỗ nào. Tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần

Bài làm:

Bố cục:

  • Phần 1 (Từ đầu....... của chúng tôi dưới đây): Rô-bin-xơn tự cảm nhận về chân dung của mình
  • Phần 2 (tiếp theo ....... chẳng khác gì áo quần của tôi): trang phục của Rô-bin-xơn.
  • Phần 3 (Từ “Quanh người tôi…” đến “bên khẩu súng của tôi”): trang bị của Rô-bin-xơn.
  • Phần 4 (còn lại): diện mạo của Rô-bin-xơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021