Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là một văn bản độc đáo, đặc sắc. Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục điểm yếu để bước vào thế kỉ mới

2. Giá trị nghệ thuật

  • Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, mang tính tranh biện đầy sức thuyết phục.
  • Những câu tục ngữ, câu ca dao được tác giả vận dụng tạo nên một lối nói dung dị, đậm đà, gợi cho người đọc bao liên tưởng thú vị.
  • Giọng văn sắc sảo, nhiệt thành, tâm huyết.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2