Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua

Bài làm:

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KẾT THI ĐUA

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

CỦA CHI ĐỘI LỚP 9A

Khai mạc lúc ... giờ ... ngày ... tháng .. năm...; tại lớp 9A.

- Lí do cuộc họp:............

- Thành phần cuộc họp:.....................

- Chủ tọa và thư kí cuộc họp:.............

Nội dung và tiến trình cuộc họp:

1. Bạn Hồng Trang, Chi đội phó, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đại biểu và nội dung cuộc họp.

2. Bạn Thu Nga, Chi đội trưởng, báo cáo kết quả đợt thi đua...

3. Những ý kiến thảo luận, bổ sung.

4. Cô giáo Hồng Nhung, Tổng phụ trách Đội tuyên dương, khen thưởng các bạn có nhiều thành tích trong” đợt thi đua.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ.

Chủ tọa Thư kí

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

  • 189 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021