Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông -Ten"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Nội dung của bài thơ đã mượn hình ảnh hai nhân vật là: Chó sói và cừu. Hai con vật này đại diện cho hai thế lực. Một bên là chó sói là một bạo chúa, nhẫn tâm, độc ác, mưu mô, nham hiểm. Một bên là chú cừu là một thần dân, đáng thương, chịu nhiều đau khổ khi phải là một vật tế thần, bị mang tính mạng ra là cúng lễ.
  • Qua hai hình ảnh con vật ấy tác giả còn muôn gửi gắm đặc trưng của sáng tác nghệ thuật: Khác với các nhà khoa học nhìn mọi vật dưới lăng kính khách quan, chính xác, các nhà thơ sáng tác tác phẩm nghệ thuật dựa trên hiện thực được nhìn qua cách cảm nhận của riêng mình

2. Giá trị nghệ thuật

  • Cách trình bày và sắp xếp luận điểm chặt chẽ giàu thuyết phục
  • Dẫn chứng khoa học
  • Lối viết hấp dẫn
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021