Hãy viết lại câu sau bằng cách chuyển phần in đậm thêm khởi ngữ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 8 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy viết lại câu sau bằng cách chuyển phần in đậm thêm khởi ngữ:

a. Anh ấy làm bài cẩn thận lắm

b. Tôi hiểu rồi nhưng tôi vẫn chưa giải được

Bài làm:

Chuyển câu thành câu có khởi ngữ:

a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

b. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021