Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Mùa xuân nho nhỏ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Mùa xuân nho nhỏ"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ là tiếng lòng yêu mến và gắn bó thiết tha với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ muốn được cống hiến, đóng góp một mùa xuân nho nhỏ vào mùa xuân lớn lao của dân tộc. Từ đó mở ra những suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mỗi cá nhân là sống có ích, có cống hiến cho cuộc đời chung.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ năm tiếng, có nhạc điệu trong sáng, thiết tha gần gũi với dân ca
  • Nhiều hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm
  • Nhiều so sáng và ẩn dụ sáng tạo
  • 410 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021