Nội dung chính bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

  • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bảy nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bải thơ ấy.
  • Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu,... Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng.
  • Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Tìm hiểu bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là dạng cơ bản nhất của nghị luận văn học. Đây là dạng bài trình bày nhận xét, đánh giá của mình về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ.

  • Ví dụ 1: Phân tích hình ảnh người lính trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
  • Ví dụ 2: Em hãy viết đoạn văn nêu cảm nhận của mình về khổ thơ cuối cùng trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” để làm rõ tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước.

Về nội dung của bài nghị luận:

  • Hình ảnh, ngôn ngữ được lựa chọn phải giàu ý nghĩa biểu tượng và giá trị nội dung.
  • Phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng.

Hình thức:

  • Bố cục 3 phần rõ ràng mạch lạc,có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

Back to top

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021