Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng chính những rung cảm, cảm xúc chân thành nhất của người đọc

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 17 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng khả năng nào mà kì diệu đến vậy? ( Tư tưởng, nội dung của văn nghệ được thể hiện bằng hình thức nào? Tác phẩm tác động đến con đường nào? bằng cách gì?)

Bài làm:

Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng chính những rung cảm, cảm xúc chân thành nhất của người đọc. Văn nghệ là những giá trị tinh thần mà con người tạo ra thông qua con đường tình cảm muốn gửi đến người đọc những cảm xúc, suy nghĩ chân thành của người viết. Đây là con đường đi đặc biệt có thể lưu lại những giá trị tốt đẹp trong tâm thức của người đọc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021