Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đất nước Vạn Xuân. Tuy nhiên, khác với bài trước, với bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống lại quân Lương và sự tan ra của nhà nước Vạn Xuân. Vậy cụ thể bài học như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học ngay bây giờ.

A. Kiến thức trọng tâm

3. Chống quân Lương xâm lược

 • Tháng 5/545 quân giặc tiến vào nước ta theo hai đường thủy và bộ
 • Thế giặc mạnh Lý Nam Đế lui quân về thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).
 • Sau đó rút quân về thành Gia Ninh
 • Đầu năm 546 định chiếm thành Gia Ninh, ông đem quân đóng ở hồ Điển Triệt.
 • Một đêm mưa gió, địch đáng úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão
 • Năm 548 ông mất.

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

 • Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.
 • Cuộc kháng chiến giằng co kéo dài đến năm 550 nhà Lương có loạn, Triệu Quang Phục chớp thời cơ phản công và giành thắng lợi.

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

 • Đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền.
 • Năm 571 Lý Phật Tử cướp ngôi Triệu Việt Vương, lên ngôi vua gọi là hậu Lý Nam Đế.
 • Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật tử bị băt giải về Trung Quốc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 61 – sgk lịch sử 6

Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 - sgk lịch sử 6

Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 61 - sgk lịch sử 6

Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 62 - sgk lịch sử 6

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử lên chầu ? Vì sao Lý Phật Tử không sang ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 62 – sgk lịch sử 6

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 62 - sgk lịch sử 6

Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành độc lập cho đất nước ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp)


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021