Chỉ ra sự khác nhau trong cách trần thuật , xây dựng nhân vật giữa một truyện ngắn hiện đại (ví dụ: Lão Hạc của Nam Cao, Bến quê của Nguyễn Minh Châu) và một truyện thời trung đại

  • 1 Đánh giá

i) Chỉ ra sự khác nhau trong cách trần thuật , xây dựng nhân vật giữa một truyện ngắn hiện đại (ví dụ: Lão Hạc của Nam Cao, Bến quê của Nguyễn Minh Châu) và một truyện thời trung đại (ví dụ: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng của Hồ Nguyên Trừng, Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ).

Bài làm:

Tiêu chí

Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

Lão Hạc

Cách trần thuật

Kiểu hành trạng: tên tuổi, các việc làm, con cháu kế tục như thế nào

Biến hóa, đa dạng : châm đóm hút thuốc, rồi kể chuyện băn khoăn bán chó…

Ngôn ngữ của nhân vật

Thuật lại, các lời đối thoại cũng là thuật lại


Lời đối thoại : trực tiếp

Cách thức miêu tả

Việc miêu tả giản lược, hầu hết chỉ kể sự việc.

Miêu tả kĩ hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ, nội tâm nhân vật.

Mối quan hệ với các nhân vật khác

Được tạo lập trên cơ sở giải quyết tình huống

Nhân vật quan hệ với các nhân vật khác bằng hành động, thái độ, cách biểu lộ tình cảm

Điểm nhìn trần thuật

Tác giả

Biến hóa đa dạng giữa nhân vật: khi là ông giáo, khi là Lão Hạc

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2