Cho các trang chiếu có mẫu và nội dung như hình 3.21. Hãy tạo các trang chiếu theo mẫu này với nội dung giới thiệu với lớp học của em...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Cho các trang chiếu có mẫu và nội dung như hình 3.21. Hãy tạo các trang chiếu theo mẫu này với nội dung giới thiệu với lớp học của em. Sau đó thay đổi màu nền (hình nền) và màu chữ theo ý muốn của em.

Giải vnen tin 9 bài 4: Màu sắc trên trang chiếu

Bài làm:

Tạo các trang chiếu theo mẫu với nội dung giới thiệu về lớp học của em:

Giải vnen tin 9 bài 4: Màu sắc trên trang chiếu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải VNEN tin học 9