Cho một văn bản, hãy nêu cách sử dụng công cụ phù hợp để đếm xem văn bản đó có bao nhiêu câu

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Cho một văn bản, hãy nêu cách sử dụng công cụ phù hợp để đếm xem văn bản đó có bao nhiêu câu bằng cách đếm số dấu chấm và trừ đi chỗ có dấu ba chấm (nếu có). Giả sử rằng các câu trong văn bản đã cho không kết thúc bằng dấu ba chấm, dấu hỏi chấm và dấu chấm than, nếu có các số thập phân thì phần số nguyên và phần thập phân được phân tách nhau bởi dấu phẩy

Bài làm:

Trả lời:

B1. Nháy chuột vào lệnh Find, Hộp thoại Navigation sẽ xuất hiện ở bên trái văn bản

B2. Trong ô Search Document nhập dấu "."

B3. Xem số lượng các kết quả tìm thấy

Tương tự tìm với dấu ba chấm "..." và dấu phẩy "," để ra kết quả số lượng của dấu ba chấm và dấu phẩy, sau đó lấy số lượng dấu chấm trừ đi số lượng dấu ba chấm và dấu phẩy thì sẽ ra số câu trong văn bản

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021