Đáp án câu 2 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống (Trang 15 16 SGK)

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Bài làm:

Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời các câu hỏi kiểm tra về địa lí.

Ví dụ: Thông qua bản đồ, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được vị trí của một điểm trên tọa độ địa lí. Ví dụ khi bạn sử dụng bản đồ Hà Nội, bạn muốn tìm vị trí lăng Bác trên bản đồ, bạn chỉ cần dựa vào các kí hiệu sau đó dễ dàng tìm kiếm được.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10