Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 21

A

Câu 2

A

Câu 22

D

Câu 3

D

Câu 23

B

Câu 4

A

Câu 24

D

Câu 5

B

Câu 25

B

Câu 6

D

Câu 26

A

Câu 7

A

Câu 27

B

Câu 8

C

Câu 28

C

Câu 9

B

Câu 29

B

Câu 10

B

Câu 30

C

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

D

Câu 32

C

Câu 13

C

Câu 33

B

Câu 14

D

Câu 34

C

Câu 15

A

Câu 35

B

Câu 16

C

Câu 36

D

Câu 17

A

Câu 37

B

Câu 18

A

Câu 38

D

Câu 19

C

Câu 39

C

Câu 20

D

Câu 40

A

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021