Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

  • 1 Đánh giá

Trang 137 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Bài làm:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực Trang và Nam Mĩ phân bố không giống nhau. Mỗi khu vực, mỗi vùng đều có những thế mạnh nhất định.

  • Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.
  • Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.
  • Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021