Em hãy tìm hiểu và ghi chép nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của những công dân được quy định trong Hiến Pháp 2013. Em hãy cho biết, bạn nào dưới đây thực hiện tốt, bạn nào thực hiện chưa tốt quyền va nghĩa vụ của công dân.

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

  • Em hãy tìm hiểu và ghi chép nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của những công dân được quy định trong Hiến Pháp 2013.
  • Em hãy cho biết, bạn nào dưới đây thực hiện tốt, bạn nào thực hiện chưa tốt quyền va nghĩa vụ của công dân.

a)Ngoái giờ ra chơi, Kim thường tự học ở nhà và dành thời gian làm việc nhà giúp bố mẹ.

b)Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để Thu được tới trương. Tuy nhiên, Thu cho rằng: “ Nhà mình nghèo, có cố gắng học cũng không mang lại lợi ích gì.” Thu đến trường chỉ vì bố mẹ, do vậy kết quả học tập của thu rất kém.

c)Nam thường quát mắng, dọa nạt và quát mắng, dọa nạt và đánh em gái vì em hay khóc và bày đồ chơi bừa bãi.

d)Hưng là học sinh cá biệt, hay nghịch, hôm nay Hùng rủ các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ Hưng đưa cho bố mẹ. Trên đường về, Hưng đã bóc ra xem trước.

Xử lí tình huống

Bài làm:

  • Em hãy cho biết, bạn nào dưới đây thực hiện tốt:

a) Ngoái giờ ra chơi, Kim thường tự học ở nhà và dành thời gian làm việc nhà giúp bố mẹ.

Bạn thực hiện chưa tốt quyền va nghĩa vụ của công dân:

b) Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để Thu được tới trương. Tuy nhiên, Thu cho rằng: “ Nhà mình nghèo, có cố gắng học cũng không mang lại lợi ích gì.” Thu đến trường chỉ vì bố mẹ, do vậy kết quả học tập của thu rất kém.

c) Nam thường quát mắng, dọa nạt và quát mắng, dọa nạt và đánh em gái vì em hay khóc và bày đồ chơi bừa bãi.

d) Hưng là học sinh cá biệt, hay nghịch, hôm nay Hùng rủ các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ Hưng đưa cho bố mẹ. Trên đường về, Hưng đã bóc ra xem trước.

Xử lí tình huống

1. Lan nên giải thích cho bố mẹ biết lợi ích của việc tham gia các hoạt động của lớp.

2. a) Em suy nghĩ Hà như vậy là sai, bạn phải biết phụ giúp bố mẹ

b) Theo em Hà cần cố gắng học tập, phụ giúp bố mẹ để thực hiện và nghĩa vụ của học sinh.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021