Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Quyền và bổn phận

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Quyền và bổn phận Tiếng Việt 5 tập 2. Bài học giúp các em hiểu thêm về quyền và bổn phận của mỗi công dân. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy sắp xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm:

a. Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

b. Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm.

(quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền)

Trả lời: Có thể sắp xếp các từ như sau

a. Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi: quyền lợi, nhân quyền

b. Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm: quyền hành, quyền lực, thẩm quyền, quyền hạn.

2, Trong các từ cho dưới đây, những từ nào đồng nghĩa với bổn phận?

nghĩa vụ, nhiệm vụ, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận.

Trả lời: Những từ đồng nghĩa với bổn phận là: nghĩa vụ, trách nhiệm, phận sự, nhiệm vụ.

3. Đọc lại Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và trả lời câu hỏi:

"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm."

a. Năm điều Bác Hồ dạy nói về quyền hay bổn phận của thiếu nhi?

b. Lời Bác dạy thiếu nhi đã trở thành những quy định nào trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà em vừa học?

Trả lời:

a. Năm điều Bác Hồ dạy nói về bổn phận của thiếu nhi.

b. Lời Bác dạy đã trở thành những quy định được nêu trong điều 21 của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Út Vịnh trong bài tập đọc em đã học ở tuần 32.

Trả lời:

Út Vịnh tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý thức trách nhiệm của một công dân. Út đã tôn trọng quy định về an toàn giao thông đường sắt, tham gia tích cực phong trào "Em yêu đường sắt quê em". Bạn thuyết phục được một bạn không chơi dại, thả diều trên đường tàu. Bạn còn là một thiếu niên nhanh trí và dũng cảm, đã cứu sống một em nhỏ. Hành động của Vịnh thật đáng khâm phục. Qua câu chuyện về Út Vịnh, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và có tinh thần cứu giúp mọi người trong hoàn cảnh khó khăn.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021