Giải câu 4 trang 122 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 122 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140, chiều dài 105m.

a. Tìm chiều rộng của sân bóng đá.

b. Tính chu vi của sân bóng đá.

Bài làm:

a. Chiều rộng của sân bóng đá hình chữ nhật là:

7140 : 105 = 68 (m)

b. Chu vi của sân bóng đá hình chữ nhật là:

(105 + 68) x 2 = 346 (m)

Đáp số: a. 68 m

b. 346 m

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021