Giải câu 5 trang 124 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 124 sách VNEN toán 4 tập 1

Biểu đồ dưới đây nói về số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008 ở một số địa phương:

Số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008

Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Tháng 6 ở Hà Nội có ... giờ nắng.

b. Tháng 6 ở .... có nhiều giờ nắng nhất. .

c. Tháng 6 ở .... có ít giờ năng nhất.

d. Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là ... giờ

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm:

a. Tháng 6 ở Hà Nội có 116 giờ nắng.

b. Tháng 6 ở Nha Trang có nhiều giờ nắng nhất. .

c. Tháng 6 ở Lai Châu có ít giờ năng nhất.

d. Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là 73 giờ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021