Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kỳ Chiến tranh lạnh

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh

Bài làm:

Những sự kiện tiêu biểu của thời kì chiến tranh lạnh là:

  • Tháng 3/1947, Tổng thống Mĩ Truman phát động cuộc chiến tranh lạnh nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
  • Ngày 4/4/1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập.
  • Tháng 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.
  • Tháng 5/1955, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Tổ chức Vácsana.

=> Sự đối đầu Đông-Tây căng thẳng đã dẫn tới nhiều cuộc đấu tranh cục bộ ác liệt. Hầu hết xuất phát từ sự đối đầu của Mĩ và Liên Xô

  • Năm 1972, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã thỏa thuận việc hạn chế vã khí chiến lược và kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM)
  • Ngày 26-5, sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (gọi tắt là SALT-1).
  • Tháng 8/1975, 33 nước châu Âu cùng hai nước Mĩ, Canada đã kí kết Định ước Henxinki
  • Tháng 12/1989, hai nhà lãnh đạo M. Goocbachốp và Busơ (cha) đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12