Theo em, trong phần kết luận của bài trình bày, người thuyết trình có nên nói lại những vấn đề quan trọng nhất và bổ sung những gì mình quên chưa nói?

  • 1 Đánh giá

Bài tập số 6: Theo em, trong phần kết luận của bài trình bày, người thuyết trình có nên nói lại những vấn đề quan trọng nhất và bổ sung những gì mình quên chưa nói?

Bài làm:

Theo em, trong phần kết luận của bài trình bày, người thuyết trình nên nói lại những vấn đề quan trọng nhất và bổ sung những gì mình quên chưa nói bởi làm như vậy sẽ giúp người nghe hệ thống lại được vấn đề chính của bài thuyết trình, vừa có thể bổ sung thêm ý quan trọng kịp thời mà không sợ thiếu sót.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải VNEN tin học 9