Viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa chủ đề gia đình và gạch chân các từ đó

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa chủ đề gia đình

Bài làm:

Viết đoạn văn:

Lòng hiếu thảo là truyền thống đạo lí tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc ta. Cha mẹ đã không quản ngại khó khăn để nuôi nấng, chăm sóc ta nên người vì vậy phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của mỗi người con. Không nhất thiết phải mua cho cha mẹ những món đồ đắt tiền, đưa cho cha mẹ nhiều của cải giàu sang mới là báo hiếu. Bằng những hành động nhỏ hay những lời nói quan tâm hàng ngày đến cha mẹ đã là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Chỉ cần bạn yêu thương chân thành và quan tâm bằng cả tấm lòng đã khiến cha mẹ vui và tự hào vè bạn. Đừng để mẹ cha phải buồn vì những phút vô tâm của chúng ta, bạn nhé!

  • Từ đồng nghia: nuôi nấng, chăm sóc
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021