Viết tên hoặc vẽ cây em đã quan sát ở sân trường vào cột. Đánh dấu x vào các ô chỉ nơi sống.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cây ở sân trường

4. Hoàn thành bảng học tập

CâyNơi sốngLợi ích với con người (3)
trên cạndưới nước
Cây bàngxtỏa bóng mát
Cây lúaxxcung cấp lương thực

a. viết tên hoặc vẽ cây em đã quan sát ở sân trường vào cột (1)

b. Đánh dấu x vào các ô chỉ nơi sống. Hoàn thành tiếp các cột còn lại.

Bài làm:

Câynơi sốngích lợi với con người
trên cạndưới nước
Cây bàngxtỏa bóng mát
Cây lúaxxcung cấp lương thực
Cây súngxlấy hoa
Cây bạch đànxlấy gỗ
Cây vạn tuếxtrang trí, làm đẹp
Cây khoai langxcung cấp lương thực

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021